ALEVİLER VE SİYASİ GÖÇMENLİK

Alevi kavramı Alevi kavramıyla, bütün bir tarihi süreci bilimsel olarak anlatmamız mümkün değil. Bunun öncesi var. Zira Alevilik ortodoks bir yapı olmamış, kendini günün koşullarına göre değiştiren, kendi kurallarını kendisi koyan, dinamik, sürekli gelişen bir düşünce evrimi tarzında gelişmiş, tarihin değişik dönemlerinde başka isimler altında yaşam bulmuştur. Bu özelliğinden dolayı, her türlü baskı, yıldırma, katliam,…

“TÜRK- İSLÂM” EKSENİNDE TOPLUM DİZAYNI VE MARAŞ İŞGALİ

Maraş’ın Terolar köyü çevresine Suriyeliler’in yerleştirilme çabası, en az 150 yıllık bir “toplum mühendisliği” projesinin yeni bir halkası olarak gündemimizde. Osmanlı’nın geçmişteki çeşitli sürgün ve iskân politikalarını biryana bırakırsak, özellikle 1860- 65 yılları arasında Osmanlı Islah Ordusu’nca gerçekleştirilen uygulamalar, bu dizaynın en önemli halkalarından biridir. Nitekim, bu “Islahat Ordusu”nun karargâhı, Maraş’ın bitişiğindeki Antep’in İslahiye kazası…

BÂTINÎLİĞİN MAYALANDIĞI GİZEMLİ MEKÂN: MAĞARALAR

Tarih boyunca mağaraların insan yaşamında çok özge bir yere sahip olduğunu bilmek için kâhin olmaya gerek yok. Başta Alevilik olmak üzere Bâtıni inanç ve kültürler esas itibarıyla “Vahdet-i Mevcutçu” oldaklarına yani hiç bir şeyin yoktan varolmadığı gibi, vardan da yokolmayacağına inandığına ve bilim de bunu doğruladığına göre; salt dünya ölçeğinde baktığımızda önce doğanın, sonra da…

GÖÇMEN GENÇLİĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Gençlik her toplumun en dinamik kesimini oluşturmaktadır. Sorgulayan, inceleyen ve araştıran bir gençlik toplumsal alt-üst oluşlarda önemli bir etkendir. Bunu en iyi Taksim-Gezi sürecinde gördük. Artık eskisi gibi yönetilmek istemeyen Türkiye toplumumun bir kısmı bir kıvılcım ile sokaklara döküldü ve bunun ezici çoğunluğu genç kadın ve erkeklerden oluşuyordu. Bu anlamda toplumsal mücadelede gençlerin kazanılması önemli…