• Home
  • /
  • Tag Archives:  Aleviler

ALEVİLER VE SİYASİ GÖÇMENLİK

Alevi kavramı Alevi kavramıyla, bütün bir tarihi süreci bilimsel olarak anlatmamız mümkün değil. Bunun öncesi var. Zira Alevilik ortodoks bir yapı olmamış, kendini günün koşullarına göre değiştiren, kendi kurallarını kendisi koyan, dinamik, sürekli gelişen bir düşünce evrimi tarzında gelişmiş, tarihin değişik dönemlerinde başka isimler altında yaşam bulmuştur. Bu özelliğinden dolayı, her türlü baskı, yıldırma, katliam,…