• Home
  • /
  • Tag Archives:  dilop dergi

GÖÇMEN GENÇLİĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Gençlik her toplumun en dinamik kesimini oluşturmaktadır. Sorgulayan, inceleyen ve araştıran bir gençlik toplumsal alt-üst oluşlarda önemli bir etkendir. Bunu en iyi Taksim-Gezi sürecinde gördük. Artık eskisi gibi yönetilmek istemeyen Türkiye toplumumun bir kısmı bir kıvılcım ile sokaklara döküldü ve bunun ezici çoğunluğu genç kadın ve erkeklerden oluşuyordu. Bu anlamda toplumsal mücadelede gençlerin kazanılması önemli…