• Home
  • /
  • Tag Archives:  MEHMET BAYRAK

BÂTINÎLİĞİN MAYALANDIĞI GİZEMLİ MEKÂN: MAĞARALAR

Tarih boyunca mağaraların insan yaşamında çok özge bir yere sahip olduğunu bilmek için kâhin olmaya gerek yok. Başta Alevilik olmak üzere Bâtıni inanç ve kültürler esas itibarıyla “Vahdet-i Mevcutçu” oldaklarına yani hiç bir şeyin yoktan varolmadığı gibi, vardan da yokolmayacağına inandığına ve bilim de bunu doğruladığına göre; salt dünya ölçeğinde baktığımızda önce doğanın, sonra da…